Informatie Fotoclub

Over ons,

 

Een weetje

De Amateur Fotografen Vereniging Uitgeest bestaat al sinds 1956 en is vanaf die tijd tot vandaag een gerespecteerde vereniging binnen Uitgeest.

 

Wat doen we?

Onze club biedt geen fotocursus. Beginners worden echter zeker niet aan hun lot overgelaten. Wanneer daar behoefte aan is kan men rekenen op persoonlijke begeleiding van een ervaren clublid. De clubbijeenkomsten zijn om de veertien dagen, in de oneven weken, op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in “De Zwaan”, Middelweg 5 Uitgeest.

 

Lidmaatschap

Als je je wilt aanmelden is er uiteraard contributie verschuldigd. In dit bedrag zit het lidmaatschap van de fotoclub en Afdeling Kennemerland maar ook het lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. Verder ontvang je het Fotomagazine ‘In Beeld’(1 keer per kwartaal). Ook de koffie/thee tijdens de clubbijeenkomsten zijn inbegrepen. P.S. de eerste twee avonden zijn gratis!

 

De belangrijkste activiteiten zijn:

Fotobesprekingen: We bespreken met elkaar de gemaakte en ingeleverde foto’s. Dit kunnen foto’s zijn welke gemaakt zijn voor een clubopdracht, maar ook de foto’s gemaakt voor de competitie, georganiseerd door de Regio(Adeling Kennemerland). In wezen vormen deze bespreek-avonden de kern van het fotoclubgebeuren.

 

Website: Ieder lid krijgt een eigen galerij op de website. In deze galerij worden o.a. de foto’s geplaatst die voor de competitie zijn gemaakt. Maar ook eigen werk mag er op worden geplaatst. Op deze manier kunnen we aan de buitenwereld laten zien wat wij doen.

 

Praktijk: Het gezamenlijk bezig zijn met fotograferen op de z.g. ‘Doe avonden’. Verder organiseren we regelmatig fototochtjes, die samen of in kleine groepjes worden ondernomen.

 

Sprekers: Geprobeerd wordt om ieder seizoen een fotograaf uit te nodigen, die zijn/haar werk laat zien en er over kan vertellen. Door grondig kennis te maken met het werk van zulke fotografen worden de fotografische inzichten van de leden vergroot, wat sterk bijdraagt tot verbetering van het eigen werk.

 

Uitwisseling: Door bezoeken van en aan andere fotoclubs wordt er naar het fotogebeuren bij die andere fotoclubs gekeken. Hieronder valt ook het bezoeken van diverse fototentoonstellingen. (denk bijvoorbeeld aan diverse technieken en composities etc.)

 

Afdelingsfotowedstrijd: De leden van de fotoclub doen 4x per jaar mee met de fotowedstrijden welke georganiseerd worden door Afdeling Kennemerland. Onder Afdeling Kennemerland vallen meerdere fotoclubs die binnen het gebied Kennemerland vallen.

 

Bondsfotowedstrijd: Ook neemt de fotoclub deel aan de jaarlijkse fotowedstrijd van de Landelijke Fotobond Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie. Leden van de club kunnen bovendien deelnemen aan andere wedstrijden, studiedagen en andere activiteiten, die onder auspiciën van de Fotobond Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie worden gehouden.

 

Uitlenen: Binnen de vereniging kan er ook gebruik worden gemaakt van gedoneerde materialen zoals een lichtset, fotografieboeken, Dvd’s over fotografie etc.

 

Belangstelling ?

Neem dan even contact op met onze secretaris.