Uitgeest: Foto presentatie a.d.h.v. zelf gekozen lied

Vanavond laten we foto's aan elkaar zien naar aanleiding van een zelf gekozen lied.

Uitgeest: Inleveren en bespreken foto's 4e Ronde

Vanavond inleveren en bespreken foto's voor de 4e competitie ronde "VRIJ"

In verband met de Covid-19 perikelen zullen we (tijdelijk) de foto's alleen digitaal bespreken en inleveren bij Regio Kennemerland.

Bespreken foto's:  alleen digitaal, voorkeur op MEGA.

Let op!  De foto's dienen tussen 15 mrt. t/m 22 mrt. digitaal ingeleverd te zijn bij Regio Kennemerland.

Kennemerland: Bespreken Serie Ronde

Bespreking Series door een 3-koppige jury via een video-meeting met mogelijkheid om vragen te stellen.

Uitgeest: Presentatie eigen werk van Pauline en Renske

Vanavond zullen Pauline en Renske een presentatie geven van hun eigen foto's.

Kennemerland: Thema avond omzetten ZW met NIK-filters

 Thema-avond via Cisco Webex met Ton van der Heiden. Onderwerp: Omzetten naar ZW met de NIK filters.

Uitgeest: Jaarvergadering.

Vanavond wordt de jaarlijkse jaarvergadering gehouden.

De formele stukken zullen ca. 2 weken van te voren naar de leden worden gemaild.

 

Uitgeest: Foto presentatie a.d.h.v. Quote

Nadere details volgen nog.

Kennemerland: Inleveren foto's 4e Ronde

22-03     Laatste datum  inleveren 4e Ronde (vrij)

Foto's kunnen vanaf 15 mrt t/m 22 mrt digitaal worden ingeleverd bij Regio Kennemerland.

In verband met het Corona-virus gaat de afdeling voorlopig digitaal.
Zodra de situatie het toestaat gaan we terug naar “normaal”.
Inleveren:

Inleveren: De foto's kunnen aangeleverd worden via de link die door de secretaris aan iedereen is gestuurd.

 

Verder een Webinar door een spreker over eigen werk.

Uitgeest: Presentatie door Fotogroep Spectrum Zaandam

Vanavond zullen een aantal leden van 'Fotogroep Spectrum Zaandam' een presentatie verzorgen.

Het belooft een interessante avond te worden.

 

Kennemerland: Bespreken foto's 4e Ronde

Bespreking 4e Ronde door een 3-koppige jury via een video-meeting met mogelijkheid om vragen te stellen.

Uitgeest: Bespreken foto's met thema 'Humor' + geheime opdracht

Vanavond zullen de resultaten van opdracht 'Humor' worden besproken en daarna zullen de resultaten van de geheime opdracht worden gepresenteerd door de programmacommissie. 

Kennemerland: Jaarlijkse AAV-vergadering

 AAV Algemene Afdelings-Vergadering, met 1 bestuurslid per aangesloten fotoclub via Cisco Webex

Uitgeest: Presentatie Lightroom

Vanavond zal Sylvia een presentatie geven over 'werken met Adobe Lightroom' 

Uitgeest: Jaarlijks uitstapje

Vanavond (als het weer het toelaat) ons jaarlijks uitstapje om te gaan fotograferen.

Locatie nog niet bekend.